Skip to content

Poslovne mogućnosti

Poslovne mogućnosti

 • Najam prostora i opreme
 • Edukacijski programi u području naprednog inženjerstva
 • Industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj u području naprednog inženjerstva
 • Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija
 • Organizacija konferencija, B2B događanja, investicijskih foruma i okruglih stolova
 • Transfer znanja
 • Ispitivanje kvalitete i izdavanje certifikata
 • Savjetodavne usluge vezane uz upravljanje intelektualnim vlasništvom
 • Izrada projekata za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Internacionalizacija razvojno istraživačkih aktivnosti
 • Usluge izrade i provedbe plana izvoza novih proizvoda ili usluga