Skip to content

Projekti

SASTAVNICE PROJEKTA
Centar kompetencija naprednog inženjerstva Nova Gradiška

1. IZGRADNJA I OPREMANJE ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE:

 • Izgradnja poslovne građevine CEKOM-a za napredno inženjerstvo ukupne površine 3.074 m2, odnosno neto površine 2.777,84 m2 koja uključuje 559,16 m2 laboratorijskog prostora, 654,53 m2 uredskog prostora, 261,28 m2 konferencijskog i učioničkog prostora, sale za sastanke i izložbeni prostor, te prateći prostor.
 • Opremanje laboratorija za 3D tehnologije, laboratorija za visoko brzinsku obradu, laboratorija za automatizaciju i robotiku te laboratorija za toplinsku obradu
 • Opremanje građevine ICT opremom i namještajem
 • FOTONAPONSKA ELEKTRANA
UKUPNA VRIJEDNOST: 9.290.596,59 EUR
 

2. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

 • 7 kolaborativnih razvojno istraživačkih projekata
 • Razvoj i komercijalizacija inovativnih proizvoda novih za tvrtke i tržište
 • Učinkovita suradnja i transfer znanja i tehnologije između partnera iz znanstvenog i poslovnog sektora
UKUPNA VRIJEDNOST: 3.225.164,24 EUR

3. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST
UKUPNA VRIJEDNOST: 48.311,10 EUR

4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM
UKUPNA VRIJEDNOST: 265.445,62 EUR

KOLABORATIVNI RAZVOJNO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

U okviru Projekta planirana je provedba 7 kolaborativnih razvojno istraživačkih projekata Partnera (nositelja pojedinačnih razvojno istraživačkih projekata), s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Aktivnosti istraživanja i razvoja (IRA):

IRA 1 - Razvoj lakih optimiziranih dijelova za autoindustriju

 • Nositelj: Industrijski park Nova Gradiška
 • Partneri: CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 265.445,62 EUR
Tijekom ovog projekta istražiti ćemo nove, ekološki prihvatljive materijale i postupke koji će u konačnici rezultirati novom generacijom proizvoda. Cilj je u okviru projekta usvojiti pristup generativnog dizajna, što će osigurati visoku kvalitetu, učinkovitost i performanse, te potom dizajnirati i izrađivati optimizirane elemente visoke dodane vrijednosti za autoindustriju.

IRA 2 - Razvoj 3D printanih kalupa za injekcijsko prešanje s poboljšanim sustavom hlađenja

 • Nositelj: Industrijski park Nova Gradiška
 • Partneri: CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 676.900,00 EUR
Simulacijskim softverom moguće je dobiti uvid u približne uvjete, temperaturni raspored i toplinska tendencija, koji se odvijaju u kalupu i taljenih za vrijeme procesa injekcijskog prešanja. Na taj način moguće je optimizirati dizajn kalupa i rashladnih kanala i tako smanjiti potrebu za većim brojem prototipova, izbjeći potencijalne greške u proizvodnji, povećati kvalitetu finalnog proizvoda te brže izaći sa inovativnim proizvodima na tržište. Optimalni dizajn rashladnih kanala i kalupa ima složenu geometriju, te je za malo proizvoda prizmatičnog oblika, što ga čini prikladnim za izradu uz pomoć tehnologije 3D ispisa.

IRA 3 - Razvoj elemenata protupožarne zaštite u sustavu ventilacije

 • Nositelj: Klimaoprema
 • Partneri: CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 756.520,00 EUR
U okviru ovog projekta biti će razvijeni proizvodi čijih se 90% konstrukcije sastoji od materijala na prirodnoj bazi, kao što je kalcij-silikat. Napredni materijali, automatizacija i robotika, kao interdisciplinarna područja koje istražuju svojstva materijala, te automatizaciju poslovnih procesa, primjenjiva su u različitim područjima znanosti i inženjerstva, predstavljaju jednu od tematskih područja koje ćemo detaljno razrađivati u sklopu ovog projekta.

IRA 4 – Razvoj robotskih sistema u oblasti automobilske, obrambene i prehrambene industrije

 • Nositelj: Migautomatika
 • Partneri: Industrijski park NG, CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 584.000,00 EUR
Pri optimalnoj robotizaciji proizvodnog procesa cilj je uz minimalni utrošak vremena, energije i materijala proizvesti kvalitetan izradak. Dobra provedena robotizacija i automatizacija u pravilu znatno smanjuje vremena ciklusa proizvodnje čime se izravno utječe na povećanje produktivnosti. Uz robotizaciju, svaki pojedini tip proizvodnje zahtjeva određeni dio posebno prilagođenih prihvatnih manipulativnih naprava pričvršćenih na robotske ruke.

IRA 5 – Razvoj tehnologije za industrijsko čišćenje pomoću suhog leda

 • Nositelj: Hladni val
 • Partneri: CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 331.800,00 EUR
Planirani istraživački projekti koristit će, razvijati i unaprjeđivati nekoliko vrsta ključnih razvojnih tehnologija: 3D tehnologije, visokobrzinsku obradu metala, automatizaciju i robotiku, nove materijale, te ICT. Planirani rezultat navedenog razvojno istraživačkih projekata je  razvoj novog stroja za čišćenje pomoću suhog leda.

IRA 6 – Razvoj hidrauličnog podizača za željezničke prelaze

 • Nositelj: Altpro
 • Partneri: CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 384.900,00 EUR
Projektom će se razviti novi tip hidrauličkog podizača (polubranika) za osiguranje željezničko cestovnih prijelaza. U projektu će se razviti novi sustav polubranika koji će za razliku od konkurentskih proizvoda zadovoljavati većinu međunarodnih standarda i tehničkih specifikacija pojedinih država. Također, proizvod će biti posebno dorađen kako bi pouzdano radio u najtežim vremenskim uvjetima (hladnoća, vlaga…) te time omogućio razliku nad konkurentskim proizvodima u vidu pouzdanosti, jednostavnosti održavanja i dugačkog radnog ciklusa.

IRA 7 – Razvoj informacijskog sustava upravljanja sljedivošću u prehrambenoj industriji

 • Nositelj: ININ
 • Partneri: CEKOM NI NG i SFSB
 • Vrijednost projekta: 491.100,00 EUR
Svrha ovdje predloženog projekta je kreirati inovativan softverski proizvod „Upravljanje sljedivošću“ sukladno zahtjevima tržišta, odnosno pojednostaviti uspostavljanje sustava za praćenje sljedivosti omogućujući tvrtkama konkurentnu utakmicu na zahtjevnim tržištima EU. Zahtjevi modernog tržišta (brzi odgovor na upit, brza razmjenu tehničkih podataka,  dokazi o testiranju tehnologije, brza izrada ponudbene kalkulacije, omogućen uvid u stanje preuzetih obveza proizvodnje, zadovoljavanja standarda sljedivosti) postavljaju i zahtjeve značajnih izmjena u tehnologiji i organizaciji rada u cilju komunikacije sa ERP sustavima kupaca proizvoda i usluga i dobavljača materijala i kooperantskih usluga.