Skip to content

O nama

Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška

Projekt je osmišljen u svrhu unapređenja gospodarskog razvoja i poslovne konkurentnosti na području istočne Hrvatske.

Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora, ali i cijele regije, uspostavom RDI infastrukture (istraživanje – razvoj – inovacije) te povećanim ulaganjem u razvoj novih proizvoda i usluga temeljenim na RDI aktivnostima, s posebnim naglaskom na primjereno i učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

Iskustvo i tradicija u obradi metala i strojarstvo te proizvodnja hrane na području Nove Gradiške odrednice su aktivnosti CEKOM NI NG.

Realizacijom Projekta CEKOM NI NG uspostaviti će se se kvalitetna RDI infrastruktura, doprinijeti izgradnji regionalnog inovacijskog sustava, dati potpora ulaganju privatnog sektora u RDI aktivnosti, omogućiti razvoj ljudskih potencijala u području naprednog inženjerstva, osnažiti nastup i konkurentnost na međunarodnom tržištu, poticati jednakomjerni razvoj u Hrvatskoj te pozicionirati grad Novu Gradišku kao grad razvoja, znanja i inovacija.

Projekt uključuje 7 partnera; Industrijski park Nova Gradiška (IPNG), Migautomatika, Klimaoprema, Inin, Hladni Val, Altpro, Strojarski fakultet Slavonski Brod (SFSB) i suradnike (2) EMPWR i Clarum te razvojno i znanstveno istaživačke organizacije (2).

Provedbom 7 kolaborativnih RDI projekata planiran je razvoj i komercijalizacija 7 inovativnih proizvoda novih za tvrtke i tržište, zapošljavanje 10 novih istraživača, zaštita intelektualnog vlasništva (2 patenata, 5 industrijskog dizajna, 2 žiga, 5 procesa), povećanje ulaganja privatnog sektora u RDI aktivnosti za 150%, što će doprinijeti rastu prihoda tvrtki partnera za 229%, izvoza za 232%, profitabilnosti za 462%, rastu zapošljavanja (109 zaposlenika) te osnivanju 25 novih tehnološki orijentiranih tvrtki.

Planiran ukupni implementacijskih period CEKOM NI NG je 54 mjeseca u dvije faze; Investicijska faza trajanja 18 mjeseci te Operativna faza 36 mjeseci.

CEKOM NI NG je zasnovan na primjeni Naprednog inženjerstva, Automatizacije i robotike, Novih materijala, kao Ključnih razvojnih tehnologija (KET) te ICT-a, što osigurava tehnološku osnovu i ključne izvore inovacija.  Zbog horizontalne prirode i važnosti za cijeli inovacijski sustav, KET i ICT predstavljaju sredstvo za modernizaciju industrijske baze i pokretač su razvoja novih industrija u području djelovanja CEKOM-a.

Naša vizija

CEKOM NI NG međunarodno je priznati centar za razvoj inovativnog poduzetništva utemeljen na znanju i novim tehnologijama. Razvijenom RDI infrastrukturom i uslugama u području naprednog inženjerstva doprinijeti unapređenju inovacijskog sustava regije, podupirati ulaganje poduzetnika u RDI i komercijalizaciju rezultata istraživanja. Stvara uvjete za jačanje međunarodne konkurentnosti poslovnog sektora te doprinosi pametnom i održivom razvoju regije.

Naša misija

Naša misija je provođenje projekata istraživanja i razvoja u svrhu unapređenja industrijskih sektora Nove Gradiške i regije te njihove poslovne konkurentnosti. Naša misija je “Make future today”.