Laboratorij za toplinsku obradu

CEKOM-ov laboratorij za toplinsku obradu tehnološki je najnapredniji laboratorij u regiji.

U laboratoriju se nalazi peć za atmosfersko kaljenje proizvođača CODERE SA i peć za vakuumsko kaljenje proizvođača TAV VACUUM FURNACES SPA. CODERE SA je švicarski proizvođač, a TAV VACUUM FURNACES SPA je talijanski proizvođač. Oba proizvođača odlikuje vrhunska kvaliteta proizvodnje te su među najboljima u svijetu u područjima kojima se bave.

CODERE SA SYSTEM 250  

Vrsta atmosferske peći koja radi u okruženju s kontroliranom atmosferom. Konkretno, sposoban je da stvori okruženje s dobro kontroliranim plinovima.

Jedna od najčešćih upotreba atmosferskih peći je za metalurgiju. Kako bi se poboljšala svojstva metalnog proizvoda, često se podvrgava visokim temperaturama u kontroliranom okruženju, također može proizvesti okruženje bez kisika ili s malo kisika kako bi se spriječila oksidacija i druge reakcije koje bi mogle negativno utjecati na svojstvo metala.

Upotreba atmosferskih peći također je primjenjiva u avio industriji. U cilju poboljšanja mehaničkih i fizičkih svojstava komponenti, one su podvrgnute visokim temperaturama u kontroliranom okruženju koje ublažavaju efekte atmosferskih plinova. U zaključku, atmosferska peć je visoko vrijedan i primjenjiv alat u različitim industrijama. Koristi se za različite svrhe, od poboljšanja svojstava avionskih komponenti do proizvodnje medicinskih instrumenata i istraživanja različitih atmosferskih uvjeta na materijale. Peć omogućava proizvođačima da kreiraju proizvode vrhunske kvalitete i pouzdanosti u kontroliranom okruženju.

HORIZONTAL VACUUM HEAT TREATMENT FURNACE H3 

Vrsta vakuumske peći koja nudi napredna rješenja za procese vakuumske toplinske obrade kao što su kaljenje i popuštanje.

Ovaj tip peći može zagrijati materijale, najčešće metale na vrlo visoke temperature i provoditi različite toplinske režime s velikom stabilnošću i malim brojem onečišćenja. Kod ovakvih peći obradci su unutra zaštićeni vakuumom. Zagrijavanje metala na visoke temperature uglavnom uzrokuje brzu oksidaciju, što je nepoželjno. Vakuumska peć izvlači zrak iz komore za ugrijavanje što sprječava pojavu oksidacije i razugljičenja.

Inertni plinovi poput argona, vodika, helija ili dušika koriste se za ohlađivanje metalnih obradaka, u ovom slučaju koristi se dušik. Plin s nadpritiskom nekoliko puta većim od atmosferskog, cirkulira oko obradka odvodeći toplinu. Proces se ponavlja dok se ne postigne odgovarajuća temperatura.

Vakuumske peći imaju mnogo prednosti što ih u današnje vrijeme čini neizostavnim u modernoj toplinskoj obradi. Uzrokuju značajno manje deformacije i promjene mjera, imaju najpogodnije uvjete za automatsko vođenje cijelog procesa, nemaju otpadnih tvari, metali zadržavaju metalni sjaj i ne oksidiraju, te nije potrebno naknadno čišćenje.

 Tehničke specifikacije toplinskih peći

Codere System 250:

 • podržani procesi toplinske obrade: predgrijavanje, kaljenje, cementiranje
 • težina šarže maksimalno 30 kg
 • izvor topline – električna energija
 • radna temperatura – maksimalno 980°C
 • promjer opterećenja – µ 300 mm
 • visina tereta – 350 mm

Horizontal vacuum heat treatment furnace H3:

 • podržani procesi toplinske obrade: kaljenje i popuštanje
 • težina šarže maksimalno 150 kg
 • izvor topline – električna energija
 • konvekcijsko grijanje šarže – maksimalno 850°C
 • radna temperatura – maksimalno 1300°C
 • nadpritisak hlađenja – maksimalno 6 bar
 • ložište (komora) maksimalnih dimenzija – 300 mm x 300 mm x 450 mm
 • sredstvo za hlađenje – tehnički plin dušik N2