Skip to content

Poziv na dostavu ponuda- Izrada Revizorskog izvješća neovisnog ovlaštenog revizora o verifikaciji troškova projekta