Skip to content

Uvodna konferencija

Uvodna konferencija

U novogradiškoj Industrijskoj zoni u četvrtak, 23.09.2021. upriličena uvodna konferencija Projekta „Centra kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (CEKOM NI NG).

Kako je istaknuto, „CEKOM NI NG” jedan je od projekata od iznimnog značaja za naš grad, ali i cijelu regiju.

Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora, ali i cijele regije, uspostavom istraživačko razvojne infrastrukture te povećanim ulaganjem u razvoj novih proizvoda i usluga temeljenim na istraživačko razvojnim aktivnostima, s posebnim naglaskom na primjereno i učinkovito upravljanje okolišem i resursima:

Obrada metala i strojarstvo te proizvodnja hrane predstavljaju najvažnije industrijske sektore u Brodsko posavskoj županiji i Slavoniji. Rezultati provedenih studija ukazuju na nisku konkurentnost navedenih sektora uvjetovanu, između inih razloga, vrlo niskim ulaganjem u istraživačko razvojne aktivnosti.

Studije istovremeno ukazuju i na visoki potencijal navedenih sektora da u bliskoj budućnosti postanu međunarodno konkurentni. Upravo realizacija projekta CEKOM predstavlja jedan od ključnih čimbenika regionalnog inovacijskog sustava i instrumenata za odgovor na trenutno nepovoljno stanje.

Realizacijom projekta CEKOM NI NG uspostavit će se kvalitetna istraživačko razvojna infrastruktura, doprinijeti izgradnji regionalnog inovacijskog sustava, dati potpora ulaganju privatnog sektora u ove aktivnosti, omogućiti razvoj ljudskih potencijala u području naprednog inženjerstva, osnažiti nastup i konkurentnost na međunarodnom tržištu, poticati jednakomjerni razvoj u Hrvatskoj te pozicionirati grad Novu Gradišku kao grad razvoja, znanja i inovacija.

Provedbom sedam kolaborativnih istraživačko razvojnih projekata planiran je razvoj i komercijalizacija sedam inovativnih proizvoda novih za tvrtke i tržište, zapošljavanje deset novih istraživača, zaštita intelektualnog vlasništva, povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživačko razvojnim aktivnostima za 150 posto, što će pridonijeti rastu prihoda tvrtki partnera za 229 posto, izvoza za 232 posto, profitabilnosti za 462%, rastu zapošljavanja (109 zaposlenika) te osnivanju 25 novih tehnološki orijentiranih tvrtki – istaknuo je direktor CEKOM-a Adam Đanić.

Projekt vrijedan preko 119 milijuna kuna

Planiran ukupni implementacijski period projekta CEKOM NI NG je 54 mjeseca u dvije faze; investicijska faza trajanja 18 mjeseci te operativna faza 36 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 119,2 milijuna kuna, od čega 78,1 milijun bespovratnih sredstava.

Ovaj hvale vrijedan projekt pozdravili su u ime Brodsko posavske županije pročelnik županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Željko Burazović, zamjenik gradonačelnika Grada Nova Gradiška Borislav Vidošić te ravnateljica Centra za razvoj Brodsko posavske županije Mirela Brechelmacher.

S detaljima projekta, njegovim ciljevima, implementaciji i očekivanim rezultatima i benefitima nazočne su upoznale članice Projektnog tima za upravljanje projektom Sandra Petrović i Jelena Pirović.


uvodna konf. 1


uvodna konf. 2


uvodna konf. 3


uvodna konf. 4


uvodna konf. 5

Što o nama kažu novinski portali


cekom_posavska hrvatska


radiong


radioprkos


novagra


slavonski